Repair Café Transwijk-Bijnkershoek

In principe elke eerste en derde donderdag van de maand, ook in de zomer. Meer informatie over dit Repair Café via Jan Brakkee, e-mailadres j.h.brakkee@gmail.com.