In januari kon Repair Café Swellengrebel niet doorgaan, doordat er te weinig vrijwilligers beschikbaar waren. Maar vrijdag 18 maart a.s. staan ze weer paraat!

Foto: Nina Blanken

Foto: Nina Blanken

Zowel bewoners van Zorgcentrum Swellengrebel en bijbehorende aanleunwoningen als andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Net als bij de andere Repair Cafés gaan de repairders kapotte huishoudelijke apparaten, elektronica (bijvoorbeeld geluids- en video-apparatuur), kleine meubels, speelgoed, gereedschap, rollators en fietsen te lijf. Het is nog niet zeker of bij deze repareerbijeenkomst een naaister aanwezig is. Zodra dat bekend is, wordt dat op deze website vermeld.

We zien u graag in Swellengrebel!

Datum: vrijdag 18 maart 2016
Tijd: inloop 14.00u – 16.00u

Locatie: Zorgcentrum Swellengrebel, Burg. Fockema Andreaelaan 100 (Utrecht-Oost)

Meer informatie via: e-mailadres repaircafeutrecht@gmail.com