Repair Café Transwijk-Bijnkershoek

Repair Café Transwijk-
BijnkershoekWoonzorgcentrum de Bijnkershoek, Van Bijnkershoeklaan 250, Utrecht.
In principe elke 1e en 3e donderdag van de maand, 13.30u-16.00u.

Contact

E-mail:
repaircafetranswijk@gmail.com

Transwijk, Woonzorgcentrum de Bijnkershoek