Binnen zonder afspraak

Je kunt gedurende de openingstijd van een Repair Café zonder afspraak met je kapotte spullen langskomen. Sommige Repair Cafés werken met inschrijfformulieren. Als dat het geval is, zal de gastvrouw of -heer je die aanreiken en uitleg geven.
Een paar Repair Cafés gebruiken de RepairMonitor. De gastvrouw of -heer voert op dit internetplatform informatie in over de te repareren artikelen en de reparatie.

Eén ding tegelijk!

Soms is het flink druk. We proberen de wachttijd aanvaardbaar te houden. Daarom kun je maar één ding tegelijk laten repareren. Daarna kun je weer achteraan sluiten voor een eventueel volgend item.