Repair Cafés in Utrecht

In Utrecht zijn acht Repair Cafés. Aan hun naam is te zien in welke wijk ze georganiseerd worden:

Alle genoemde Repair Cafés zijn zelfstandig. Ze hebben elk hun eigen bestuur en ze beheren hun eigen financiën en administratie. Ook zijn ze zelf verantwoordelijk voor de locatie waar ze hun bijeenkomsten organiseren.

 

Ondersteuning

Repair Café Utrecht-Oost heeft als oudste Repair Café in de stad Utrecht (sinds eind 2011) de meeste ervaring. Daarom treedt het bestuur van dit Repair geregeld op als vraagbaak en raadgever voor andere, nog op te richten of recenter gestarte Repair Cafés in de stad. Deze Repair Cafés kunnen voor professionele ondersteuning ook een beroep doen op de landelijke Stichting Repair Café.  Wanneer ze eenmaal een tijdje ‘draaien’, blijft deze stichting hen ondersteunen als ze lid worden van het Repair Café-netwerk.