Zo werkt ’t prettig voor iedereen

 

  • De reparaties in de Repair Cafés worden gratis door deskundige vrijwilligers Maar schroom niet zelf de handen uit de mouwen te steken. Schroeven losdraaien of een zoom tornen bijvoorbeeld, kan vrijwel iedereen. Als je wilt kun je ook de reparatie zelf uitvoeren, onder begeleiding van de repairder.
  • Er zijn Repair Cafés die bij hun openingstijden expliciet aangeven tot hoe laat je iets ter reparatie kunt aanbieden. Maar bij Repair Cafés die dat niet doen geldt natuurlijk ook dat je niet kunt verwachten dat je nog geholpen wordt als je 10 minuten voor sluitingstijd binnen komt.
  • Sommige Repair Cafés werken met inschrijfformulieren. Bij binnenkomst ontvang je een exemplaar van de gastvrouw of -heer, met het vriendelijke verzoek slechts één reparatieverzoek erop in te vullen. Een paar Repair Cafés gebruiken de RepairMonitor. De gastvrouw of -heer voert op dit internetplatform informatie in over de te repareren artikelen en de reparatie.
    Wil je meerdere spullen voor reparatie aanbieden, dan sluit je na de reparatie weer achter aan in de rij om een formulier in te vullen voor de volgende reparatie. Zo houden we de wachttijd voor alle bezoekers acceptabel.
  • Noch de organisatoren, noch de vrijwilligers van een Repair Café zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten in het Repair Café. Je biedt je spullen dus op eigen risico ter reparatie aan.
  • Voor nieuwe onderdelen, zoals stekkers, zekeringen, lampjes en batterijen betaal je de kostprijs.
  • Repair Cafés geven geen garantie. Veel reparaties lukken. Maar helaas komt het ook wel voor dat een poging mislukt. Of een reparatie lijkt aanvankelijk geslaagd, maar het betreffende voorwerp blijkt na thuiskomst toch niet in orde te zijn.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van je spullen, als ze niet gerepareerd kunnen worden.
  • Repairders hebben het recht reparatie van bepaalde spullen te weigeren, bijvoorbeeld omdat ze inschatten dat de reparatie te ingewikkeld gaat worden.