Kosten

De toegang tot de Repair Cafés (inclusief de hulp bij reparaties) is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Kosten maak je dus alleen voor vervangende onderdelen (als die nodig zijn). En je eventuele kopje koffie of glaasje fris.