Waarom is het ene Repair Café open, en blijft het andere dicht?

Er lijkt geen pijl op te trekken tijdens de coronacrisis. Je vertrouwde Repair Café annuleert plotseling zijn eerstvolgende repareerbijeenkomst. Bij een Repair Café in een andere wijk repareren ze vrolijk door, geheel volgens planning. Hoe kan dat? Alle Utrechtse wijken hebben toch met dezelfde coronacrisis en -maatregelen te maken?

Inderdaad. De coronacrisis en de maatregelen zijn niet wijkgebonden. Maar het is goed te weten dat alle Repair Cafés zelfstandig zijn. De organisatoren bepalen dus zelf of de repareerbijeenkomsten van hun Repair Café doorgaan.

Maatregelen van de Rijksoverheid
De beslissing ‘open gaan’ of ’tijdelijk sluiten’ baseren Repair Café-organisatoren op basis van de coronamaatregelen van de Rijksoverheid. Als die versoepelen dan geeft dat Repair Cafés weer een kans. Op haar persconferentie van 17 november heeft de regering bijvoorbeeld afgekondigd dat locaties met doorstroom van grotere aantallen personen (musea, bibliotheken) weer open mogen. Groen licht voor Repair Cafés!

Toch zullen er, ondanks de versoepelde maatregelen, Repair Cafés gesloten blijven. Dat heeft te maken met de soort locatie waar de organisator de ruimte huurt (dat verschilt per Repair Café):

  • buurthuis (als de gemeente of wijkwelzijnsorganisatie de locatie gesloten houdt, gaat het Repair Café ook niet door)
    de meeste Utrechtse Repair Cafés vinden plaats in een buurthuis
  • woon-/zorgcentrum (omdat de bewoners tot een risicogroep behoren, worden er geen of zo min mogelijk buitenstaanders in het gebouw toegelaten; voorlopig geen Repair Café)
    Repair Café Transwijk-Bijnkershoek en Repair Café Swellengrebel vinden plaats in een woon-/zorglocatie
  • horecagelegenheid (horeca blijft tot half januari gesloten; Repair Cafés die in een horecagelegenheid worden georganiseerd, kunnen pas na die termijn doorgaan)
    Repair Café Brauhaus vindt plaats in een horecagelegenheid

Checken en aanmelden
Als je een Repair Café wilt bezoeken, check dan altijd kort tevoren deze website of de Facebookpagina van het betreffende Repair Café om te weten of de eerstvolgende repareerbijeenkomst doorgaat. Vergeet je bezoek ook niet aan te melden, als de Repair Café-organisator daar om vraagt.