Vrijdag 18 november is er weer een Repair Café in Zorgcentrum Swellengrebel. Iedereen is welkom, ook wie niet op het zorgcomplex woont.

Tijd: 14.00u – 16.00u
Adres: Burg. Fockema Andreaelaan 100