Repair Café Transwijk-Bijnkershoek

Repair Café Transwijk-Bijnkershoek Van Bijnkershoeklaan 250, Utrecht

Elke eerste en derde donderdag van de maand. Geen textiel- en fietsreparaties. Meer informatie over dit Repair Café via: e-mailadres repaircafetranswijk@gmail.com